Hyväntekeväisyyskohde

Nuorisoseura lahjoittaa variksenpelätinkilpailun tuotoista puolet hyväntekeväisyyteen.

Kohteeksi olemme valinneet Muuramen syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja nuoret aikuiset.

Hanna Utriainen, diakonissa ja Anne Kettunen, diakoni kirjoittavat:

Lapsella ei ole mahdollisuutta valita perhettä, johon syntyy.

Diakoniatyössä olemme huomanneet, että monella syrjäytyneellä tai syrjäytymisuhan alla olevalla nuorella on takana lapsuudessa koettu hylkäämiskokemus; on äidin, isän tai molemman vanhemman puutetta tai ikävää.  Osalla on myös sisarusten tuoman turvan ja tuen puutetta, koska lapset on jaettu tai sijoitettu eri perheisiin. Toisinaan nuoret kertovat myös äiti- tai isäpuolen aiheuttamasta helvetistä.

Tyypillisin tapaus, jolloin nuori tulee diakoniatyön asiakkaaksi, on henkilö, joka on saanut häädön vuokra-asunnostaan maksamattomien vuokrien vuoksi.  Tällainen nuori tulee sosiaalitoimen lähettämänä.  Nuorella voi olla jo monenlaisia elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Hän on saattanut ottaa pikavippejä ja ostaa käyttötavaroita luotolla, jotka maksamattomina päätyvät perintään ja lopulta ulosottoon.  Tilannetta korjataan uusilla pikavipeillä ja syöksykierre on valmis. Ilman asuntoa ja mukanaan kassillinen avaamattomia perintäyhtiön kirjeitä he tepastelevat diakoniatoimistoon. Kirkolle on jäänyt tehtäväksi auttaa näitä asunnottomia nuoria, sillä uuden asunnon hakeminen on mahdollista vasta kun vuokrarästit on kokonaan maksettu.

Raha ratkaisee nuoren asunnon saannin tai asunnon säilyttämisen. Vaikka asuntotyöryhmän mielestä nuoren tulisi saada pitää asuntonsa, on isännöitsijällä veto-oikeus kieltää asunnon saanti, mikäli kaikkia rästimaksuja ei ole maksettu. Viime keväänä palautettiin kirkon diakoniarahastolle erään nuoren saama avustus 3400€, koska se ei riittänyt koko rästin maksuun. Kirkon tehtävä on hädässä olevan nuoren auttaminen ja saattaminen yhteiskuntakelpoiseksi.  Yhtään ainoata nuorta meillä ei olisi vara menettää vain rahan takia.

Nuoren vuokrarästien maksamiseen haetaan avustusta hiippakunnan tai kirkon diakoniarahastoilta. Diakoniatyöntekijät tekevät hakemuksen, jossa selvitetään perusteellisesti nuoren tilanne ja nykyiseen tilanteeseen johtaneet syyt. Hakemuksessa selvitetään myös nuoren kaikki velat, ulosotot ja perinnät. Näin toimitaan siksi, että niin nuorelle itselleen kuin työntekijälle selviäisi nuoren todellinen elämäntilanne.  Se havahduttaa, kun kymmenen euron kalsareista tai DVD:stä onkin koitunut usean sadan lasku.

Diakoniatyö auttaa nuoria konkreettisesti antamalla heille osto-osoituksia ruokaan. Toimeentulotuella tai työmarkkinatuella elävä nuori joutuu elämään tiukalla budjetilla.  Sosiaalityön- diakoniatyön- ja etsivän nuorisotyön piirissä olevilla nuorilla ei usein ole eväitä elämänhallintaan. Siksi he tarvitsevat monenlaista apua ja tukea ja aikuista ihmistä johon luottaa.

Nuorisoseuralta tuleva mahdollinen lahjoitus on tarkoitus käyttää näiden nuorten aineelliseen avustamiseen.


pelatin_nelio2.jpg